Plockning och packning

Arla

Ett system för plockning och packning av ostar från bana med ”tracking”.

Systemet består av två robotar som guidas med visionteknik. Visionsystemet  lokaliserar osten för respektive robot.

Roboten mönsterpackar osten för i plastbackar för maximalt nyttjande.