VÅRA PROJEKT INOM

Automotive

Robot-
guidning

Volvo Car Corporation

Två kameror, en för att guida vid plock och en
för att positionera för
svetsning av mutter.

 

Inmätning
av kaross

Inmätning av kaross och fogmätning för applicering av fog eller tätningsmassa innan lackning.

Hantering
av kaross

Volvo Car Corporation

Hantering av karosser i måleriet.

 

Tätning av kaross

Volvo Car Corporation

Robotstationer för tätning
av karosser som hanterar
befintligt modellprogram
samt kommande.

Medbringarpress till centralväxel

Centralväxeln slutmonteras i en kundorderstyrd monteringslina.

I linans ena station monteras medbringare mot axel med en handmanövrerad hydraulpress.