Medbringarpress till centralväxel 

Centralväxeln slutmonteras i en kundorderstyrd monteringslina. I linans ena station monteras medbringare mot axel med en handmanövrerad hydraulpress. Axlar och medbringare förekommer i ett stort antal varianter. Det finns därför ett stort behov av omställningsfri hantering och övervakning under pressförloppet.

Elektroautomatik levererade en ergonomisk och omställningsfri medbringarpress som kvalitetssäkrar presskraft och slaglängd för varje monterad enhet.

För framtida spårbarhetskrav kan processparametrar loggas och sparas.