Om Elektroautomatik

Med bred erfarenhet, gedigna traditioner och stark förankring i svensk industri ligger siktet inställt mot framtiden.

Elektroautomatik grundades i Skövde 1965, en tid då stark industrialisering skedde i regionen. Då, en liten verksamhet med inriktning på konsultation inom el- och styrteknik. Idag ett större, starkare företag med bred kompetens vars fokus är att leverera kompletta lösningar inom industriautomation.

Med effektiv produktion genom smart automation skapar vi stora konkurrensfördelar för våra kunder. Vi har ett genuint intresse för teknik och genom att ständigt fråga oss själva hur framtidens behov kommer att se ut kan vi skapa kreativa och hållbara lösningar på produktionstekniska problem.