VI LEVERERAR

Smart automation

Trenden inom svensk industri är att allt mer produktion förläggs utomlands. Vi hjälper företag att automatisera och på så sätt kunna konkurrera internationellt. Om vi kan behålla företag och produktion i Sverige medför det mer arbeten och dessutom skatteintäkter som gynnar samhället.

Vi arbetar aktivt med att hjälpa företag utveckla deras produktion så att den blir optimal. Vi försöker uppmuntra fabriker att ta bort de mest monotona arbetsuppgifterna och istället automatisera. När man automatiserar blir produktionen inte bara mer effektiv utan också mer lönsam. En robot klarar längre skift med samma precision genom hela processen vilket ökar kvalitén på slutprodukten. Automation underlättar även ergonomiskt för operatören.